Πρώτη προγραμματική μας δέσμευση:

✅Aποκατάσταση Οδοποιίας και Ίδρυση Δημοτικής Συγκοινωνίας

▶️Με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τεκμηριωμένες χρηματοδοτικές πηγές.

🔹Γιατί το Αύριο ανήκει στο Σαρωνικό🔸

1η προγραμματική δέσμευση

Δεύτερη προγραμματική μας δέσμευση:

✅Ανάπλαση δημοσίων χώρων, Πλατειών, Παιδικών Χαρών.

▶️Με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τεκμηριωμένες χρηματοδοτικές πηγές.

🔸Γιατί ο Δήμος ανήκει στους Δημότες🔹

2η προγραμματική δέσμευση

Τρίτη προγραμματική μας δέσμευση:

✅Επανασχεδιασμός του Δήμου για τη Βιώσιμη Μετακίνηση και την Προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ.

▶️Με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με τεκμηριωμένες χρηματοδοτικές πηγές.

🔸Για ένα Δήμο συμπεριληπτικό που ανήκει σε όλους τους δημότες, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς.🔹

3η προγραμματική δέσμευση

Παρουσιάζουμε ένα ολοκληρωμένο προγραμματικό πλαίσιο, βασισμένο στην ΕΝΟΤΗΤΑ, στο ΟΡΑΜΑ και την ΠΡΑΞΗ

🟡Γιατί η ΕΝΟΤΗΤΑ πολλαπλασιάζει τις δυνάμεις μας και την αποτελεσματικότητά μας

🟢Γιατί το ΟΡΑΜΑ είναι οδηγός συνεπούς δράσης και σκληρής δουλειάς

🔵Γιατί η ΠΡΑΞΗ είναι αυτή που έχει ανάγκη ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

Προγραμματικό Πλαίσιο