Χαιρετισμός στην επαναλειτουργία του Ανοικτού Δημοτικού Πανεπιστημίου