Τοποθέτησή μου για την απαράδεκτη χρήση της ιστοσελίδας του Δήμου από τον Πέτρο Φιλίππου