Κοινό μήνυμα Π. Φιλίππου, Γ. Σωφρόνη και Χ. Τσιγαρίδα για την Απογραφή Πληθυσμού