Κατηγορηματική άρνηση της παράταξής μας για τη Δημοπράτηση Καντίνας στη Γαλάζια Ακτή