Κάλεσμα στη Δημοτική Αρχή να ανακαλέσει την απαράδεκτη απόφαση για την τοποθέτηση Καντίνας στη Γαλάζια Ακτή