Τρίτη προγραμματική μας δέσμευση:

✅Επανασχεδιασμός του Δήμου για τη Βιώσιμη Μετακίνηση και την Προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ.

▶️Με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με τεκμηριωμένες χρηματοδοτικές πηγές.

🔸Για ένα Δήμο συμπεριληπτικό που ανήκει σε όλους τους δημότες, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς.🔹

3η προγραμματική δέσμευση