Πρώτη προγραμματική μας δέσμευση:

✅Aποκατάσταση Οδοποιίας και Ίδρυση Δημοτικής Συγκοινωνίας

▶️Με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τεκμηριωμένες χρηματοδοτικές πηγές.

🔹Γιατί το Αύριο ανήκει στο Σαρωνικό🔸

1η προγραμματική δέσμευση