Εισήγησή μου στην 1η Οργανωτική Συνάντηση Αιρετών “Σαρωνικός Αύριο”